اخبار

اسنپ از اقدام جدیدی در راستای مسئولیت اجتماعی‌ خود خبر داد
سفرهای درمانی رایگان برای کودکان مناطق کمتر برخوردار

مارتک: شرکت‌ها در راستای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دهند. اسنپ هم از ابتدای فعالیت خود طرح‌های متنوعی را در حوزه‌ مسئولیت اجتماعی اجرا کرده

ادامه مطلب »

امضای تفاهم‌نامه جدید در راستای همکاری‌های گسترده
امکان دریافت اعتبار از بانک صادرات در دیجی‌پی فراهم شد

مارتک: شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان که با نام تجاری دیجی‌پی فعالیت می‌کندT به‌تازگی از امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک صادرات خبر داده است. این

ادامه مطلب »

اسنپ از اقدام جدیدی در راستای مسئولیت اجتماعی‌ خود خبر داد
سفرهای درمانی رایگان برای کودکان مناطق کمتر برخوردار

مارتک: شرکت‌ها در راستای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دهند. اسنپ هم از ابتدای فعالیت خود طرح‌های متنوعی را در حوزه‌ مسئولیت اجتماعی اجرا کرده

ادامه مطلب »

امضای تفاهم‌نامه جدید در راستای همکاری‌های گسترده
امکان دریافت اعتبار از بانک صادرات در دیجی‌پی فراهم شد

مارتک: شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان که با نام تجاری دیجی‌پی فعالیت می‌کندT به‌تازگی از امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک صادرات خبر داده است. این

ادامه مطلب »

سایر موضوعات