مارتک ۳۶۰ آیینه‌ای است از آنچه در جهان مارکتینگ تکنولوژی می‌گذرد؛ نگاهی عمیق به ابزارها، روندها و رویدادهای این عرصه در ایران و جهان

درشبکه‌های اجتماعی، همراه مارتک360 باشید